Als je moet werken met een beperking, maar er niet tussenkomt

De Monitor |


Still uit de uitzending van De Monitor

Sinds 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. Een belangrijk speerpunt van deze wet is om méér mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Maar werkt het ook zo in de praktijk?


Uit onderzoek dat ik samen met Roel Meijer voor De Monitor deed blijkt dat door deze nieuwe wet juist verdringing ontstaat tussen mensen met een handicap. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid reageerde in onze uitzending op de bevindingen van ons onderzoek en zei dat als er inderdaad sprake is van verdringing, de wet opnieuw tegen het licht moet worden gehouden. SP-kamerlid Sadet Karabulut vond de toezegging die staatssecretaris Klijnsma deed in onze uitzending echter ’onvoldoende’. Karabulut zei in radioprogramma De Ochtend dat ‘praten alleen’ volgens haar niet langer genoeg is en stelde Kamervragen aan de minister.


Nieuwsgierig geworden naar ons gehele onderzoek 'Werken met een beperking'? Het dossier kan je hier lezen!

0 weergaven